Za pokrajinske granske saveze 100 miliona dinara

U Velikoj sali Sportskog saveza Vojvodine u Novom Sadu danas su čelnici Pokrajinskih granskih saveza potpisali ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu o raspodeli sredstava za ovogodišnje programe u vrednosti od 100 miliona dinara. Reč je o redovnom godišnjem finansiranju   56 granskih saveza za koje je izdvojeno 80 miliona dinara kao i o posebnim programima kojima je namenjeno 20 miliona i 800.000 dinara.…