Sportski talenti Vojvodine 2024

Poštovani/a, U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2024. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 02.februara 2024. godine dostavite sledeće: 1.    Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni…